... ...
 

Information gällande Sklerosering

Behandling av ytliga ådernät på benen med läkemedel Aethoxysklerol.

Indikation & syfte:
Ytliga ådernät på benen

Hållbarhet:
Beroende på storlek på ådernät mängd som behandlas samt hur eftervårdsråd följs. Kan behandla samma kärl igen efter cirka 4-6v om ej optimalt resultat.


Risker:
Blåmärken, blodkärlsnybildning, blödande hudutslag, smärta vid injektionsstället. Inflammation i kärl - tromboflebit, läker vanligtvis av sig själv. Hudpigmentering. Vid hudpigment kan salva Hirudoid smörjas.

Vad kan jag vänta mig?
Efter behandling blir kärlet rött en tid, sedan ändras färgen till blått för att sedan från cirka 3v sakta försvinna.

Första veckan:
Smörja med Hirudoidsalva, finns receptfritt på apoteket. Lokal kompression av behandlat kärl. Kan lindas eller använd stödstrumpor kompressionsklass I. Minst i 1v. Inte sola eller träna kommande 14 dagarna efter behandling.


Vid eventuella komplikationer eller andra frågor kontaktas din behandlare Ellen Levine
leg sjuksköterska. Patientförsäkring via Folksam är tecknad och verksamheten är anmäld
till IVO (Inspektion av vård och omsorg).

19.png