Allmänna villkor

För den som köper ett presentkort

1. Allmänt

Dessa regler och villkor gäller alla presentkort köpta i HälsaHelhets butik eller halsahelhet.com. Genom att köpa våra presentkort godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”). HälsaHelhet In Sweden AB (Org.nr: 556596-3518) förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva Reglerna och villkoren utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på halsahelhet.com. Presentkortet kan endast användas som betalningssätt på HälsaHelhet för hela eller delar av beloppet. Kontakta  eller ring 044-100005 för aktuellt saldo. 

2. Betalning

HälsaHelhet accepterar enbart Swish som betalningssätt vid köp av HälsaHelhets presentkort på hemsidan.

3. Leverans

Presentkortet skickas med post till angiven mottagaradress inom 2–3 arbetsdagar. HälsaHelhet kan inte hållas ansvarig för eventuella misslyckade eller försenade leveranser. Du måste ange en korrekt adress för leveransen av presentkortet. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig HälsaHelhet rätten att avvakta med leveransen av presentkortet. Om presentkortet inte kommer fram med posten kontaktar du oss på  eller 044-100005.

4. Giltighet

Varje enskilt köp av HälsaHelhets presentkort är begränsat till ett minimivärde av 400 kr. Presentkorten är giltiga i 12 månader från datumet då det laddades. När giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte användas till betalning vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande, ej nyttjade värde, kan inte heller återbetalas. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter.

5. Begränsat ansvar

HälsaHelhet kan inte hållas ansvarig för presentkort som efter aktivering tappas bort, blir stulna eller avaktiverade. Presentkort skall hanteras som kontanter.

6. Kontaktuppgifter

Mail 

Telefon 044-100005

För den som fått ett presentkort

Boka ditt besök genom att boka på hemsidan eller ring 044-100005.

Glöm inte att ta med presentkortet vid ditt besök.

Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter och är giltigt i 12 månader från och med inköpsdagen.

Presentkortet kan endas användas som betalningsmedel för varor och tjänster på HälsaHelhet.

HälsaHelhet erbjuder ej möjlighet till återbetalning av presentkortet.

Presentkortet är en värdehandling och gäller som betalmedel.

Borttappat presentkort ersätts ej. Presentkorten är opersonliga. 

Är du osäker på presentkortets värde, kontakta oss på 044-100005.